Akcijska Ponudba!

AKCIJSKA PONUDBA za krmila v Biltenu
OD 01.12.2017 do 31.01.2018

POPUSTI 9 % DO 10 %

  • JATA EMONA
  • LEK VETERINA
  • PANVITA 
  • TECNOZOO
  • TMK ČRNCI

Bilten                     Prodajni pogoji

Poslovni partnerji Centra bikovega semena imajo tradicijo, so zanesljivi, svetovno priznani, s ponudbo najboljših bikov za mlečno in mesno prirejo.

Home » Glas dežele februar 2015

Glas dežele februar 2015

Že tradicionalno je to mesec, ki je bolj posvečen gozdarstvu. V prilogi boste lahko prebrali za katere namene
bo država letos namenila sredstva, koliko in kdo lahko kandidira. Nismo pa pozabili niti na opremo za delo v
gozdu.

Osrednja tema je seveda predstavitev programa PRP 2015-2020, ki je bil sredi februarja potrjen v Bruslju. Zdaj
sledijo spremembe programa. V delu za rejo govedi pa je zanimiv predvsem članek o somatskih celicah, ki so
pomembne tudi za ceno mleko. Sicer pa več pove kazalo.

Za vse naročnike je dostop do priloge brezplačen – poslati nam morate podatke in zaprositi za dostop do
priloge Gozdarstvo.
Vsebina
Komentar: Program PRP – »in tistih 40 evrov«
2. Pravni nasveti
    Potrjen PRP 2014-2020 – sledi spreminjanje
3. Novi kmetijski komisar o »novi SKP«
4. Novo v CBS
5. Večji uvoz plemenskih živali
6. Somatske celice v mleku
7. Prehrana trt
    Le pripravljen je dober pridelovalec zelenjave
Priloga: Gozdarstvo
1. Za gozd, skupaj
2. PRP krepi gozdno lesno verigo
3. Standardni traktor prilagojen za delo v gozdu
4. Zanimive novosti
    Gozdna polprikolica
14. Elektroograja odvrača zveri od pašnih živali
15. Kulinarika: Domače testenine
16. S konji uživajte tudi pozimi
      Pokličite indijske tekačice
17. Snežna belina za poletne dni
      Deveta licitacija brez presežkov
18. Tržna odgovornost v glavnem na plečih kmetov
19. Odkupne cena mleka Evropa in Slovenija
20. Reportaža: Kmetija Antonije Pirjevec, Šentjur


Cena tiskanega izvoda je 4,34 € z DDV, cena pdf izvoda 3,62 € z DDV